Naše společnost není výrobcem, autorizovaným distributorem ani autorizovaným zástupcem značky Endress+Hauser v České republice. Soukromé ochranné známky a čísla článků zobrazené na této webové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Endress+Hauser

Prodej jakéhokoli produktu z katalogu Endress+Hauser do České republice

  • Flow measurement ,
  • Level ,
  • Pressure ,
  • System products ,
  • Software ,
  • Temperature ,
  • Analysis
Kód produktu
Popis
Cena
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu
Na dotaz
Zjistit cenu

Webové stránky obsahují pouze část položek katalogu Endress+Hauser.

Pokud jste nenalezli požadovaný kód produktu, odešlete dotaz na info@famaga.cz a určitě vám pošleme komerční nabídku.

O výrobci

L. Společnost Hauser KG byla založena v únoru 1953 ve Švýcarsku. Jejími zakladateli byli Georg H. Endress a Ludwig Hauser. V roce 1957 byla společnost přejmenována na Endress+Hauser. Zpočátku společnost prodávala elektronické kapacitní snímače odvalování pro automobily dovážené z Anglie.

Dnes společnost vyrábí produkty pro automatizaci, měření, řízení, digitální komunikaci a také softwarové produkty pro různá průmyslová odvětví. Společnost vyrábí zapisovače, převodníky tlaku, teplotní čidla, průtokoměry, hladinoměry, automatiku pro řízení procesů s kapalinami a také systémy pro řízení zásob a systémy pro skladování v nádržích. Společnost Endress+Hauser vyrábí také napájecí zdroje, jiskrově bezpečné bariéry v běžném i jiskrově bezpečném, nevýbušném a hygienickém provedení.

Společnost má rozsáhlou síť 89 poboček ve 42 zemích světa. Tržby společnosti v roce 2010 přesáhly 1 313 milionů EUR. Má výrobní závody ve Švýcarsku, Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, České republice, USA, Jižní Africe, Indii, Číně a Japonsku.

Produkty společnosti

Flow measurement

Flow measurement

Pro použití v systémech automatizace procesů jsou k dispozici objemové a hmotnostní snímače průtoku využívající elektromagnetické, vírové a ultrazvukové měřicí principy. Všechny průtokoměry jsou vybaveny moderními rozhraními pro výměnu dat s řídicími jednotkami. Výrobce nabízí vysoce přesné víceparametrové Coriolisovy senzory, tradiční elektromagnetické průtokoměry, vírové průtokoměry s teplotou pracovního média až 450 stupňů, diferenční tlakoměry a tepelné hmotnostní průtokoměry.

Level

Level

Senzory nabízené společností jsou určeny k měření hladiny sypkých materiálů a kapalin v nádržích nebo kontejnerech. Měření hladiny využívá bezkontaktní radarový princip, ultrazvukové měření, kapacitní princip, detekci změny vodivosti, vibrační a plovákové senzory, lopatkové spínače a mikrovlnné závory. Široká škála měřicích principů umožňuje zvolit senzor pro jakékoli měřicí médium.

Pressure

Pressure

Pro měření tlaku nebo rozdílu tlaků v kapalných a plynných médiích je k dispozici několik řad snímačů s různými měřicími principy. Řady Cerabar a Ceraphant s keramickým, křemíkovým článkem nebo membránovým těsněním se používají pro absolutní a manometrické měření tlaku. Tlakové spínače jsou vybaveny digitálním displejem pro indikaci a lze je připojit k počítači. Řady Deltapilot a Waterpilot se používají pro hydrostatické měření hladiny v nádržích nebo studnách a řadu Contite lze použít ve vysoce kondenzujícím prostředí nebo v agresivních plynných médiích. Pro měření rozdílu tlaků jsou k dispozici piezorezistivní senzory s křemíkovými články pro procesní tlaky až do 700 barů a teploty až do 400 stupňů Celsia.

System products

System products

Systémové komponenty a záznamníky dat společnosti Endress+Hauser splňují všechny současné požadavky na tyto výrobky. Mají integrovaný napájecí zdroj a ochranu proti přepětí a kolísání napětí v síti, zpracovávají přijaté informace a vizualizují je ve srozumitelné podobě, průběžně sledují minimální a maximální hodnoty měřených veličin a ukládají data do archivů, které jsou chráněny proti neoprávněným změnám. Sortiment výrobků zahrnuje záznamníky dat, indikátory signálu a jejich řídicí jednotky, převodníky, snímače maxima a minima, tepelné kalkulačky, ale také napájecí zdroje a jiskřiště, UPS, tablety a bezdrátová zařízení.

Software

Software

Společnost Endress+Hauser nabízí nejen technické produkty a systémová řešení, ale také speciálně navržený a certifikovaný software pro jejich optimální správu, aby bylo možné maximálně využít potenciál výrobního procesu, který se jimi řídí. Společnost Endress+Hauser může nabídnout specializovaný software pro správu majetku pro jakékoli odvětví. Tento software umožňuje optimalizaci výrobních a skladových zásob a zjednodušení logistického systému, poskytuje přesné informace o instalovaných zařízeních po celou dobu jejich životnosti a sleduje spotřebu elektrické energie.

Temperature

Temperature

Společnost nabízí kompletní sortiment kompaktních snímačů teploty, modulárních teploměrů, teploměrných jímek, měřicích vložek, převodníků a příslušenství pro všechny druhy zpracovatelského průmyslu, metalurgii a energetiku. Sortiment zahrnuje vysoce přesné snímače řady iTHERM, průmyslové teploměry pro různé aplikace, hygienické teploměry pro potravinářský průmysl, snímače vysokých teplot, kompaktní teploměry s integrovaným převodníkem, vícebodové měřiče teploty, teplotní spínače, odporové teploměry s kabelovými sondami, povrchové teploměry.

Analysis

Analysis

Kromě širokého sortimentu senzorů nabízí společnost související produkty v podobě napájecích zdrojů, přepěťových ochran, vizualizačních a odečítacích zařízení. Katalog zahrnuje správce a záznamníky dat, provozní měřiče, procesní indikátory a řídicí jednotky, procesní převodníky, koncové spínače, proudové chrániče pro senzory a převodníky, moduly rozhraní pro sítě PROFIBUS a různá bezdrátová řešení pro práci s těžko přístupnými měřicími body.

Můžete si také koupit analogy

Geografie našich dodávek produktů Endress+Hauser